Nike NFL Jerseys China  Kje smo

Kje smo

Naše trte rastejo in rodijo v Ljutomersko-Ormoških goricah, natančneje v vasi Podgorci, na legah Strjanci in Bresnica na nadmorski višini 300 m.